Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak an

Czytaj więcej...

Granty unijne na szkolenia

Autor: admin

Spis projektów, które uzyskają subwencję w obecnym kwartale:

Zintegowana automatyzacja procesów biznesowych dotyczących handlu artykułami i usługami poligraficznymi dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu mobilnego B2B

Automatyzacja modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu B2B.

Badania przemysłowe nad mozliwością używania biomasy w postaci gliceryny w silnikach Diesla agregatów prądotwórczych i w oparciu wyniki tych badań budowa elektrowni typu OZE

Kompletne zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z w pełni nowatorskiego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

CERES - zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Zaprojektowanie systemu mocowań szyb PARALEL LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach - ułożenie szkła równoległe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)

Dostep do internetu szerokopasmowego dla wybranych miast powiatowych województwa podkarpackiego poprzez budowe dostepowej sieci FTTH czynnykiem rozwoju społeczenstwa informacyjnego.

Implementacja zaawansowanego procesu typu B2B w firmie Merkurion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych z kluczowymi kontrahentami.|Innowacyjna technologia wytwarzania struktur tłumiących drgania w układach zawieszenia pojazdów z zastosowaniem spajania w systemie aktywnego podawania drutu (AWP)

Teleinformatyczny platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów grupy Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji ITch i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych

Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp procesu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID

Opracowanie i wdrożenie wyspecjalizowanych portali internetowych - inteligentnych porównywarek cen branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechniczej i wyposażenia wnętrz

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich zaimplementowanie od a do Z w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.

Podniesienie konkurencyjności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez Wynajem i uruchomienie nowoczesnej i praktycznej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Wprowadzenie do oferty nowych produktów

Poprawa konkurencyjności grupy KGPN Sp.z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy

Pyrzowice.pl - utworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach.

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z inteligentnego, dedykowanego procesu klasy B2B upraszczającego procesy zachodzące między firmą Znany Lekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi.

Wdrożenie inteligentnej wyszukiwarki dostawców mebli i sprzętu kuchennego oraz oprogramowania wspomagającego samodzielne projektowanie zabudowy kuchennej.

Wdrożenie mobilnego systemu ewaluacji ekonomicznego sensu instalacji małej turbiny wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego oraz kolektora słonecznego w danej lokalizacji klienta

Zaprojektowanie internetowej platformy do kompleksowego zarządzania imprezami sportowymi oraz portalu zrzeszającego zawodników i kluby różnych dyscyplin sportowych.

Stworzenie platformy cyfrowej do budowy i publikacji dokumentacji biznesowej przy pomocy sparametryzowanych modułowych szablonów, udostępnianych w modelu SaaS.|Opracowanie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym PRO-FAMILIA, a partnerami biznesowymi

Wdrożenie zautomatyzowanej, internetowej platformy z bazą zdjęć, obrazów i grafik do odnalezienia obrazów identycznych lub podobnych znajdujących się w sieci Internet wraz z API dla sklepów i hurtowni internetowych.

Projekt i prototyp serwisu mobilnego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i zaimplementowanie od a do Z własnej strategii wizualizacji

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2007/000035 Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations oraz jego polskiego pierwszeństwa P 379827.

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn. przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego modelu IT B2B w przedsiębiorstwie Cora w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Cora, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację modeli biznesowych pomiędzy Hurtownią Oftalmiczną OPTYLUX, a partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy B2B automatyzującej zestaw procesów dotyczących współpracy spółki ROI Insitute Sp. z o.o. z przedsiębiorstwami z branży turystycznej.|Wdrożenie zdalnego procesu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii wytwarzania wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania radiatorów wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Wdrożenie platformy B2B wspomagającej zarządzanie obszarem finansowo-księgowym i połączenie jej z rozwiązaniami Partnerów w celu stworzenia w pełni kompleksowego rozwiązania w zakresie komunikacji, zarządzania i informacji zarządczej.

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B oraz Reporting Tools - narzędzia działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Proman a partnerami

Wdrożenie modelu B2B w przedsiębiorstwie handlu hurtowego Blending Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności modeli biznesowych realizowanych z kluczowymi dostawcami jak i konkurencyjnośc koncernu na rynku.

Zaimplementowanie od podstaw modelu wsperającego procesy handlowe i logistyczne w firmie Jerzy Kowenzowski T E G A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG EXPORT-IMPORT

Wprowadzenie na rynek e-usługi polegającej na dostarczeniu użytkownikom pełnej informacji o istniejących miejscach rozrywki i imprezach na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej – wersja o podwyższonej jakości obrazu”.

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i telekomunikacyjny, wynajem powierzchni biurowej, Lokalny System Informatyczny oraz leasing samochodu w IW-BGK w 2013 r.

wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez zaimplementowanie od a do Z kompleksowego Systemu Koordynacji Projektów i integrację z istniejącymi systemami spółek Grupy Adv.pl


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi: